събота, 16 юли 2011 г.

Обещанието


„Тръстика смазана няма да пречупи“

БИБЛИЯ
Обещание на Бог към ТворениетоНадеждата не идва отвън, а се заражда в самите нас. Тя е спасение, което се постига въпреки тъгата и отчаянието. Изобретяването

й е едно от предизвикателствата на съществуването на всеки един. Истината за живота се открива сякаш не вън, а вътре в духа. Захласнат в търсенето в мига открива неподозирани светове. Аристотел учи: „Надеждата е сън на буден човек”. На възторга и въздушния красив сън на надеждата са посветени тези тихи стихове, защото обещано ни е, че макар и несъвършени сме способни на спасение.

Човекът, заставен да бъде, трябва да постигне смисъла на своето съществувание и той прави това като сътворява от безгрижието на случайността свой път, нуждаещ се от хоризоната на надеждата.

Защото сами не подизираме собствената

си безграничност, забравяме за шепота на нещо по-голямо вътре в самите нас, а надеждата осмисля усилието и прекосява безбрежното...Петър ПЛАМЕНОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар